• A-slika.jpg
  • B-slika.JPG
  • C-slika.JPG
  • D-slika.jpg

10. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED

Ljubljana, 30. svibnja – 1. lipnja 2011.

8. međunarodna konferencija “European Energy Market”

Zagreb, 25.-27. svibnja 2011.

7. savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore

Vrnjačka Banja, rujan 2010.

4. međunarodna konferencija Kineskog ogranka CIRED-a

Nanjing, rujan 2010.

Transmission & Distribution Europe / Smart Grids Europe

Amsterdam, ožujak 2010.