6. (12.) savjetovanje Hrvatskog ogranka Međunarodne elektrodistribucijske konferencije