• A-slika.jpg
  • B-slika.JPG
  • C-slika.JPG
  • D-slika.jpg

Seminar "NOVI PROVEDBENI PROPISI U DISTRIBUCIJSKOM SUSTAVU"

Odgođeno za prvo tromjesečje 2018.

Do kraja 2017. godine očekuje se donošenje provedbenih propisa koji čine novi paket propisa vezano za priključenje i korištenje distribucijske elektroenergetske mreže, a koji obuhvaća:

  • Uredbu o utvrđivanju uvjeta i postupaka priključenja na elektroenergetsku mrežu (VRH)
  • Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu (ODS)
  • Mrežna pravila distribucijskog sustava (ODS)
  • Metodologiju za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže (HERA, NN 51/2017)
  • Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom (HERA, NN 37/2017).

Novi paket provedbenih propisa usklađen je s novim regulatornim okvirom te je koncepcijski i sadržajno bitno unaprijeđen u odnosu na važeće propise, prvenstveno na temelju stečenih iskustava.

Ključne promjene odnose se na razvidnost i skraćenje procedura, odnosno na uklanjanje nepotrebnih administrativnih barijera i razvidnije odnose između korisnika usluga i pružatelja usluga.

Očekuje se da će primjena navedenih propisa dovesti do značajnog unaprjeđenja i pojednostavljenja postupaka te smanjenja broja prigovora na postupanje operatora distribucijskog sustava vezano za priključenje i korištenje distribucijske mreže.