• A-slika.jpg
  • B-slika.JPG
  • C-slika.JPG
  • D-slika.jpg

22. CIRED

stockholm 2012

11. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED

Laško, 27.-29. May 2013.

8. savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem

Vrnjačka Banja, september 2012.

10. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED

Ljubljana, 30. svibnja – 1. lipnja 2011.
www.cigre-cired.si

8. međunarodna konferencija “European Energy Market”

Zagreb, 25.-27. svibnja 2011.
www.eem11.com

7. savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore

Vrnjačka Banja, rujan 2010.
www.ciredserbia.org.rs

4. međunarodna konferencija Kineskog ogranka CIRED-a (3)

Nanjing, rujan 2010.
www.ciced2010.org

Transmission & Distribution Europe / Smart Grids Europe

Amsterdam, ožujak 2010.
www.td-europe.eu